עורך דין תאונות עבודה

נכות מעבודה – החמרת מצב (תקנה 36)

נפגעת? רוצה לברר מה זכויותך? פנה עוד היום לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

תאונות דרכים מאמר תמונה ראשית

נפגעת? רוצה לברר מה זכויותך? פנה עוד היום לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

נכות מעבודה – החמרת מצב (תקנה 36)

לפני כשלוש שנים נפגעת בתאונת עבודה. כבר סיימת את ההליכים מול המוסד לביטוח הלאומי ונקבעה לך דרגת נכות לצמיתות, אבל עכשיו, החלה פתאום החמרה משמעותית במצבך הרפואי! מה אפשר לעשות? האם אפשר לתבוע שוב את המוסד לביטוח הלאומי? הרי כבר קבעו לך נכות לצמיתות! התשובה היא – בהחלט כן, והמאמר שלפניך יסביר לך מה ההליך לצורת תביעה להחמרת מצב. 

מהי תקנה 36?

תקנה 36 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956 קובעת, שלאחר שעברה מחצית השנה מאז שנקבעה לנפגע עבודה דרגת נכות, במידה וחלה החמרה בנכותו עקב הפגיעה בעבודה או נתגלתה פגימה חדשה, רשאי הנפגע לבקש לדון מחדש בדרגת נכותו.

על מנת להגיש תביעה להחמרת מצב לפי תקנה 36, יש להגיש טופס החמרת מצב ביטוח לאומי, אליו יש לצרף אישור מתאים  מרופא, שהוסמך לכך מטעם המוסד לביטוח הלאומי (בדרך כלל הרופא הינו רופא תעסוקתי), אשר קובע, כי אכן חלה החמרת מצב. ללא האישור הנ"ל, לא ניתן יהיה להגיש את התביעה.

במידה ומתקיים ספק אצל הרופא המוסמך באשר להחמרה במצב, בהתאם לאמור בעב"ל 1320/00 מאיר ביטון – קופת חולים כללית והמוסד לביטוח לאומי, על הרופא דנן ליתן אישור להחמרת מצב לצורך הגשת התביעה למוסד לביטוח הלאומי, על מנת שהועדה הרפואית תדון בקשר שבין הפגיעה בעבודה להחמרה, זאת אף אם קודם לכן נשלל הקשר הסיבתי בין הפגיעה למצב הרפואי.

יש לשים לב, שגם למוסד לביטוח הלאומי קיימת זכות לדיון מחדש בדרגת נכותו של נפגע עבודה, זאת בהתאם לתקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956.

כמו כן, אין לקבוע דרגת נכות חדשה בהתאם לתקנות 36 או 37 בעבור התקופה שלפני הגשת הבקשה, אלא אם כן קבעה ועדה רפואית שהנפגע היה מאושפז בבית חולים כתוצאה מההחמרה במצב או מהפגימה החדשה שנתגלתה. במצב שכזה, תקבע דרגת הנכות מחדש בעד התקופה שלפני מועד הגשת הבקשה החל ביום שאושפז בבית חולים, ובלבד שהבקשה הוגשה תוך 90 ימים מיום ששוחרר מבית החולים (תקנה 37א לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956.

מדוע כדאי להגיש את התביעה באמצעות עורך דין תאונות עבודה

חשוב לדעת, שלצורך תביעת החמרת מצב, יש לעמוד לבדיקה מחדש בפני ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי, אשר תקבע האם אכן חלה החמרה במצבך הרפואי ומה שיעור אחוזי הנכות שלך בעקבות ההחמרה, אם קיימת. חשוב ביותר, על מנת שהועדה תקבל את טענתך בדבר החמרת מצב ותעלה את אחוזי נכותך, להגיע לועדה בליווי של עורך דין תאונות עבודה, אשר ייצג אותך כראוי בפני הועדה וידאג למקסם את הסיכוי כי תביעתך תתקבל.


לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ללא התחייבות והגדלת סיכויי הצלחת תביעתך, צור קשר עמנו עוד היום.

מאמרים נוספים

תודה שקראת, שתףEmail this to someoneDigg thisShare on YummlyPin on PinterestShare on TumblrShare on VKShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn