עורך דין ביטוח לאומי

מחלת מקצוע – תביעת ביטוח לאומי

במסגרת חוק הביטוח הלאומי, קיימת רשימה של כ-40 מחלות מקצוע אשר מוכרות כמזכות בפיצוי מהמוסד לביטוח הלאומי, אך לצורך ההכרה, יש להוכיח מה היו תנאי עבודתו של העובד ושקיים קשר סיבתי בין תנאי העבודה למחלה. המחלה יכולה להתפרץ אף לאחר סיום העבודה במקום מסוים.

למאמר--->
עורך דין ביטוח לאומי

מחלת מקצוע או מיקרוטראומה?

מתי עובד שנפגע בעקבות תנאי עבודתו, עשוי לקבל הכרה מביטוח לאומי כנפגע עבודה? במסגרת התביעות של נפגעי עבודה מול המוסד לביטוח לאומי, קיימות שתי קטגוריות, דומות אך שונות, של מחלות מקצוע ומיקרו טראומה. הבנת ההבדל בין מחלת מקצוע למיקרו טראומה תסייע להבין את התשובה אך המשותף לשתי הקטגוריות, שבשתיהן יש להוכיח קשר סיבתי בין תנאי העבודה לבין המצב הרפואי.

למאמר--->

סיליקוזיס – מחלת ריאות

סיליקוזיס היא מחלת ריאות, אשר מוכרת כמחלת מקצוע המופיעה בחוק הביטוח הלאומי המזכה בפיצוי, אצל עובדים אשר עבדו באופן ממושך בחשיפה לסיליקה. סימניה הקליניים של הסיליקוזיס יופיעו שנים רבות לאחר החשיפה לסיליקה, ולכן חשוב לבדוק האם קיים קשר בין המחלה למקום העבודה, גם אם עברו שנים מאז החשיפה לחומר. במידה ויוכח הקשר, תוכר המחלה בביטוח הלאומי.

למאמר--->