עורך דין נזיקין

תביעת ביטוח סיעודי

תנאי הזכאות בפוליסות ביטוח סיעודי, בין אם הן פרטיות, במסגרת קולקטיב או דרך קופת החולים, הוא שהמבוטח מוגבל בתפקודו השוטף ומתקשה בביצוע פעולות יומיומיות או שהוא מוגדר כתשוש נפש. חשוב להבין מה מהות ההגדרה של תפקודי היומיום או תשישות נפש לצורך קבלת זכאות לתגמולי ביטוח מכוח פוליסת ביטוח סיעודי, לצורך ההתמודדות עם חברות הביטוח השונות בתביעות לתגמולי ביטוח סיעודי.

למאמר--->