נפגעת? רוצה לברר מה זכויותך? פנה עוד היום לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

נפגעת? רוצה לברר מה זכויותך? פנה עוד היום לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הינו גוף ציבורי, אשר ניתן לתבוע אותו בתביעות שונות לצורך קבלת קצבאות למי שסובל ממומים גופניים שונים.
למשל, תביעות לדרגת נכות לנפגעי עבודה, תביעות לגמלת ילד נכה לילדים הסובלים ממומים שונים, תביעות לקצבת נכות כללית למי שעקב מצבו הרפואי אינו מסוגל להתפרנס, תביעות לקצבת שירותים מיוחדים למי שמתקשה בתפקודו היומיומי ובניהול משק ביתו, קצבת סיעוד לקשישים הזקוקים לסיוע לצורך תפקודם השוטף ועוד.

על מנת לקבל קצבאות על-ידי המוסד לביטוח לאומי, יש להגיש טפסים מתאימים, שרצוי למלאם באמצעות עורך דין, ולהגישם למוסד לביטוח לאומי.
לאחר מכן, יזומן התובע לעמוד לבדיקה על-ידי ועדה רפואית, שתקבע את גובה נכותו. על החלטת הועדה ניתן להגיש ערעור ולעמוד לבדיקה בפני ועדה רפואית לעררים, שגם עליה ניתן לערער לבית הדין לעבודה במידה וטעתה טעות משפטית במתן החלטתה.


לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ללא התחייבות והגדלת סיכויי הצלחת תביעתך, צור קשר עמנו עוד היום.

 

מוזמנים להתקשר ולשוחח עם עורך דין ביטוח לאומי ולברר מה הפיצויים המגיעים לכם עקב מצבכם הרפואי מהמוסד לביטוח לאומי. שיחה עם עורך דין ביטוח לאומי היא שיחה חסויה.

מאמרים וטיפים חשובים