ירידה בשמיעה וטינטון – פגיעה בעבודה

ירידה בשמיעה וטינטון – פגיעה בעבודה

תוכן עניינים

לעיתים, עובדים אשר מועסקים לאורך זמן בסביבת עבודה בה הם נחשפים לרעש עוצמתי כגון עובדי התעשייה האווירית, נהגי אמבולנס, עובדי בתי דפוס וכיוצ"ב, סובלים מפגיעה במערכת השמיעה, אשר יכולה לכלול ירידה בשמיעה ואף טינטון (“צלצולים" או "רעשים" באוזניים).

ירידה בשמיעה

על מנת שירידה בשמיעה תוכר ככזו שנגרמה כתוצאה מהחשיפה לרעש במסגרת העבודה, וככזו תוכר כפגיעה בעבודה במסגרתמחלות המקצוע המוכרות בחוק, יש לעמוד במספר קריטריונים שקבע חוק הביטוח הלאומי:

1. חשיפה לרעש מזיק: יש להוכיח כי העובד נחשף בעבודתו לרעש התקפי ומתמשך העולה על 85 דציבל – רעש שכזה, מוגדר כרעש מזיק. לשם כך, יש לוודא כי מקום העבודה עורך בדיקות רעש תקופתיות, מאחר ובדיקות אלו הינן מסמך חשוב לצורך הוכחת התביעה.
2. כושר השמיעה פחת בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים: חשוב לשים לב, כי במידה ובאחת מהאוזניים פחת כושר השמיעה בפחות מ-20 אחוז, תדחה התביעה. כמו כן, בדיקת הדציבלים הינה בתדירויות הדיבור, כלומר, ב-500, 1000 ו-2000 הרץ.
3. מועד הגשת התביעה: התביעה להכרה בירידה בשמיעה כפגיעה בעבודה הוגשה לביטוח הלאומי תוך 12 חודשים מהיום שבו העובד התלונן לראשונה בפני רופאיו שהוא סובל מירידה בשמיעה, אחרת, תתיישן תביעתו. יש לשים לב, שלפי החוק, במידה וועדה רפואית תקבע שהירידה בשמיעה של העובד החלה למעלה משנה לפני שהגיש את תביעתו, גם אז יכולה להידחות התביעה. חשוב להגיע לועדות הרפואיות בליווי של עורך דין ביטוח לאומי, אשר ייצג אתכם נאמנה בפני הועדה וככל שיהיה צורך בכך, ילווה אתכם גם בהליך הערעור.

טינטון

על מנת שטנטון יוכר כנזק שנגרם כתוצאה מהחשיפה לרעש במסגרת העבודה, וככזה יוכר כפגיעה בעבודה במסגרת מחלות המקצוע המוכרות בחוק, ראשית, יש לעמוד בקריטריונים של ירידה בשמיעה כפגיעה בעבודה. כלומר, הטינטון לעולם לא יעמוד כתביעה עצמאית, ואם העובד סובל רק מטינטון ללא ירידה בשמיעה, תדחה תביעתו.

לאחר שעמד העובד בקריטריונים של הירידה בשמיעה, עליו לעמוד בקריטריונים הבאים:
1. כושר השמיעה בתדירויות הגבוהות פחת בשיעור של 25 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים. התדירויות הגבוהות הינן ב3000 ו-4000 הרץ.
2. הטינטון תועד לראשונה ברשומה רפואית לפני שהמבוטח חדל לעבוד בחשיפה לרעש מזיק.

ירידה בשמיעה – תביעה נגד המעסיק

לעיתים, הפגיעה במערכת השמיעה מקימה גם עילת תביעה כנגד המעביד או כנגד צד ג' כלשהו, למשל, במידה והעובד עבד בחשיפה לרעש מבלי שסופקו לו אמצעי מיגון מתאימים על-ידי המעביד. במקרה כזה, ניתן להגיש תביעה אזרחית באמצעות עורך דין ביטוח לאומי, אשר תקנה פיצוי נוסף.

לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני והגדלת סיכויי והצלחת תביעתך, צור עמנו קשר עוד היום
נגישות
גלילה למעלה
חייגו אלינו
separator
ליאת גורדון
ליאת גורדון
עמית ליסטונד
עמית ליסטונד
יצירת קשר
separator