תביעה ביטוח תאונות אישיות תלמידים

תביעה ביטוח תאונות אישיות תלמידים

ילדים, מטבעם, פעילים מאד: הם רצים, מטפסים, נופלים, קמים, מתגלגלים, רוכבים על אופניים ועוסקים פעילויות רבות נוספות אשר חושפות אותם לנזקים פיזיים שונים. ברב המקרים, הנזקים הללו הינם מינוריים (שריטה בברך או סימן כחול ביד), אבל לעיתים, ישנן תאונות אחרות, חמורות יותר, אשר עלולות לגרום לנכות זמנית, לנכות קבועה ואף למוות. ביטוח תאונות אישיות תלמידים מכסה את התאונות החמורות הללו.

על מי חל ביטוח תאונות אישיות תלמידים?

סעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949 קובע "מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד; רשויות החינוך המקומיות יתקשרו בחוזה ביטוח כאמור עם מי שזכה במכרז שנערך לפי הוראות סעיף 198ב לפקודת העיריות, ובהתאם להסדר שנקבע באותו סעיף;"

במילים אחרות: לפי חוק לימוד חובה, מוטלת על רשות החינוך המקומית העירונית לערוך ביטוח תאונות אישיות לכלל התלמידים והילדים מגילאי גן עד גיל 18 הנמצאים בתחום שיפוטה.

חשוב לדעת, שביטוח זה חל על הילדים 365 ימים בשנה, 24 שעות ביממה ובכל מקום בו נמצא הילד, בין אם לתאונה ישנו קשר ישיר לפעילות המוסד החינוכי בו הוא לומד ובין אם לא קיים קשר כזה! כך, למשל, הביטוח מכסה תאונה שנגרמה לילד אף אם נגרמה בחו"ל.

לעומת זאת, ביטוח זה איננו מעניק כיסוי ביטוחי לפגיעה המתרחשת בתאונת דרכים, פגיעה כתוצאה מפעולות איבה, או פגיעה בתאונת עבודה.

התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות תלמידים נגבה במסגרת תשלומי הורים כחלק מסל התשלומים לבית הספר, וסכומו מוגבל לסכום המרבי המותר לגבייה אותה קובעת ועדת החינוך של הכנסת לאותה שנת לימודים.

ביטוח תאונות אישיות תלמידים – הורים מלווים

הורה אשר השתתף במסגרת פעילות שנערכה מטעם המוסד החינוכי בו לומד התלמיד ונפגע תוך כדי הפעילות, זכאי לפיצוי במסגרת ביטוח תאונות אישיות תלמידים.

לדוגמא: הורה שנפגע במהלך ליווי כיתתי בטיול או במסגרת יום הורים וכיוצ"ב.

מה הפרוצדורה להגשת תביעה ביטוח תאונות אישיות תלמידים?

בכל מקרה של תאונה, בין אם אירעה בין כתלי המוסד החינוכי ובין אם לאו, יש לפנות למזכירות המוסד החינוכי/בית הספר.

מזכירות המוסד החינוכי מספקת להורים/לאפוטרופוסים את טופס התביעה, אותה יגיש התלמיד התובע, באמצעות הוריו/אפוטרופוסיו, למבטחת. התביעה תוגש בצירוף המסמכים הבאים:

 • פרטים מלאים של התלמיד התובע;
 • אישור לימודים במוסד החינוכי ואישור היעדרות מלימודים במוסד החינוכי;
 • כתב ויתור על סודיות רפואית;
 • צילום תעודת זהות של התובע (אם המדובר בקטין, נדרשים צילומי תעודת זהות של שני ההורים כולל הספח בו הוא מופיע);
 • במידה ומדובר בהורה יחיד, נדרש תצהיר אפוטרופוס חתום על ידי ההורה;
 • מסמכים רפואיים רלוונטיים מיום התאונה;
 • מסמכים רפואיים עדכניים בתחום הפגיעה, בדיקות, צילומי רנטגן או צילומי שיניים, בהתאם לסוג הפגיעה;
 • במקרה של פגיעה בשיניים, נדרש אישור רופא השיניים הכולל התייחסות לפרטים הבאים:
 • מספר השן שאבדה עקב המקרה (אם אבדו מספר שיניים – יש לציין את מספר השן של כל אחת מהן);
 • המלצת רופא לטיפול בכל שן שאבדה (בשן שניתנת לשיקום – הרכבת כתר לפחות);
 • מהות הטיפול שבוצע בשיניים שנפגעו;
 • האם שיניים אלו קיבלו טיפולים בעבר, במידה וכן, מהו סוג הטיפול שבוצע;
 • צילומי רנטגן שבוצעו בעקבות התאונה, לפני ביצוע הטיפול;
 • מסמכים מהמשטרה, מגן דוד, המוסד לביטוח לאומי וכד', ככל שהייתה מעורבות שלהם באירוע.
 • במידה והתביעה מטופלת על ידי עורך דין נזיקין, נדרש צירופו של ייפוי כוח חתום

האם חל חוק התיישנות על תביעה ביטוח תאונות אישיות תלמידים?

למרות שעל פי סעיף 31 בחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, חלה התיישנות שלוש שנים לאחר קרות המקרה הדורש את הפעלת פוליסת הביטוח, סעיף 10 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, כי ספירת אותן שלוש שנים תתחיל מרגע שהקטין הופך לבגיר, כאשר הוא מגיע לגיל 18. כלומר, תביעה ביטוח תאונות אישיות תלמידים יכולה להיות מוגשת עד הגיעו של הנפגע לגיל 21, גם אם התאונה עצמה התרחשה שנים רבות לפני כן. אולם, חשוב להבין, שככל שעולה פרק הזמן בין מועד התאונה לבין מועד הגשת התביעה, כך יהיה קשה יותר להוכיח את תביעתכם.

מה עושים אם מקרה הביטוח נגרם על-ידי רשלנות של אחר?

במקרה כזה, ניתן לתבוע גם את פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים וגם את הגורם האחראי לתאונה. כך, למשל, במקרה בו תלמיד נפגע כתוצאה מבור במדרכה ונגרמה לו נכות בעקבות התאונה, ניתן יהיה לתבוע גם את פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים וגם את הרשות המקומית האחראית על המדרכה.

לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני והגדלת סיכויי והצלחת תביעתך, צור עמנו קשר עוד היום
נגישות
גלילה למעלה
חייגו אלינו
separator
ליאת גורדון
ליאת גורדון
עמית ליסטונד
עמית ליסטונד
יצירת קשר
separator